REKUPERÁCIA

V našich domovoch sa kumulujú rôzne znečisťujúce látky a nadmerná vlhkosť, ktoré sú produkované vplyvom rôznych činností, napríklad varením, umývaním, sprchovaním a podobne. Pri nadmerných hladinách kondenzuje vlhkosť na oknách a môže spôsobiť rozpad ich štruktúry. Oblasti s nadmernou vlhkosťou sú tiež živnou pôvodu pre plesne, huby, roztoče či baktérie. Keď vidíte, že sa vám neprimerane zahmlievajú okná, či nachádzate na stenách čierne škvrny, viete, že nie je všetko v poriadku.

Môžete síce pootvárať okná, prirodzená ventilácia je však nekontrolovateľná a nový privádzaný vzduch nie je rozmiestňovaný v priestoroch rovnomerne. Ďalší problém vzniká počas vykurovacej sezóny, kedy vplyvom vetrania teplo z miestností uniká neefektívne, čo napokon pocítite na väčších účtoch za energie. Čo teda robiť?

Túto situáciu možno efektívne riešiť riadeným vetraním za pomoci centrálnej rekuperačnej jednotky a vhodne navrhnutého rozvodu vzduchu. Rekuperácia spočíva v spätnom získavaní tepla zo znehodnoteného vzduchu. Čím je väčšie, tým viac sa čerstvo privádzaný vzduch zohreje od vzduchu odpadového. Kvalitné rekuperačné jednotky v súčasnosti bežne dosahujú tepelnú účinnosť 90 % a viac.

Vonkajší privádzaný vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník vo vnútri rekuperačnej jednotky, do ktorého z druhej strany vstupuje teplý znehodnotený vzduch z vnútorného priestoru. Čerstvý a odpadový vzduch sú však od seba dokonale oddelené sústavou kanálikov, aby nedochádzalo k spätnému prieniku pachov z odvádzaného do prichádzajúceho vzduchu. Cez steny kanálov prechádza teplo zo znečisteného vzduchu do prichádzajúceho, ktorý je tak predhrievaný.

  • Pasívna rekuperácia – vedie prúdy vydýchaného a čistého vzduchu tak, aby okolo seba prešli výmenníkom. Predtým ako bude odpadový vzduch odvedený úplne, predá časť svojej tepelnej energie čerstvému prichádzajúcemu vzduchu.
  • Aktívna rekuperácia – rekuperačná jednotka doplnená o tepelné čerpadlo. Znečistený vzduch prechádza studeným výparníkom tepelného čerpadla a predtým, ako bude odvedený mimo domova, odovzdajú väčšinu svojej tepelnej energie (vrátane kondenzačného tepla vodnej pary) chladivu. To je následne stlačené kompresorom, načo zahreje kondenzátor, ktorým zvonku prichádza čistý vzduch.

Inštalácia rekuperačného systému sa odporúča predovšetkým pre zateplené domy, kde dochádza k nadmernej tvorbe vlhkosti, pretože vlhký a znečistený vzduch účinne vymení za svieži, suchší a najmä zdravší, a to bez neefektívneho prirodzeného vetrania.

Spolupracujeme s výrobcami ATREA, VTS, CIC, LENOX, FLAIR, Multivac, Elektrodesign, Systemair, Remak a mnohými ďalšími.